Buddyjskie male do medytacji

Buddyjska mala do medytacji, różaniec buddyjski, różaniec do medytacji.
Mala jest używana do wszelkiego rodzaju praktyk dharmicznych, takich jak np. odliczanie ilości powtórzeń mantry imion Buddy, liczenia pokłonów itp.
Mala jest złożona ze 108 korali nawleczonych na pewien rodzaj linki. Mniejsze male mogą mieć mniej korali:
- połówka 1/2 - 54 korali,
- ćwiartka 1/4 - 27 korali.
- 1/6 - 18 korali
Mala może być wykonana z drewna, nasion lub kamieni szlachetnych i półszlachetnych.

Buddyjskie male do medytacji

Aktywne filtry